Bloemfontein Filharmoniese Orkes konsert – The Best of James Bond

Konsert van die Bloemfontein Filharmoniese Orkes o.l.v.

Paul Loeb van Zuilenburg

The Best of Bond…James Bond

Vrydag,19 Julie,19:00

Odeion,UV