Langarm dans

Kom dans saam elke Vrydagaand! (tot einde Desember)

Sand du Plessis Laerskool vanaf 19:30

Toegang slegs R30 per persoon

Bring jou eie “cooler box”

Veilig omgewing en heerlike atmosfeer. Daar is braaivleis vure beskikbaar. DJ speel graag jou versoeke.

Lootjie pryse word ook getrek. Bring jou familie en vriende, en geniet dit saam met ons!

Kontak Sonja vir meer inligting – 076 912 5202

Dankbaar Geloftefees

Vanjaar se program op Geloftedag, Sondag 16 Desember 2018, bestaan weereens uit drie aanbiedings:

1. Bron van Herinnering / Dam van trane (agter Bybelhuis)

7:30 Vlaghysing – Die Voortrekkers
(Sing: Vrystaatse Volkslied)
Biduur – Ds. Henri Scherman
Kranslegging – Die Voortrekkers

2. Vrouemonument

9:00 Samesang
9:15 Geloftediens – Ds. Tinus Swart
Herbevestiging van die Gelofte

Feesrede – Mnr. Chris van Schalkwyk (die onderwerp is: Andries Pretorius en Bloedrivier)
(die kinders apart – jeugvertelling deur Mnr. Hugo Hayes)

Kranslegging by konsentrasiekamp steentjies en die gedenknaald

± 11:00 Afsluiting met die 4de vers van Die Stem

3. Voorafbidure (Vóór 16 Desember)

Onthou asseblief ook ons voorafbidure by die Nasionale Vrouemonument. Dit vind elke aand om 18:30 plaas vanaf 9 tot 15 Desember 2018, by die Monument.

en vanuit volksgeledere:

In 1838 was die toestand in Natal haglik. Verskeie moorde op die Trekkers, die dood van die belangrikste leiers en algehele neerslagtigheid onder die Voortrekkers bring mee dat daar weinig hoop op oorlewing was.

Maar nou is dit 2018, 180 jaar later. Alhoewel die omstandighede anders is, kan ons nogeens met groot vrymoedigheid ons toevlug tot God Drie-enig neem.

Daarom hierdie oproep: kom ons verootmoedig ons weereens op Sondag 16 Desember 2018 voor God Drie-enig van wie ons algeheel afhanklik is.

Verdere inligting:

• Albei formele kranse word namens ons volk gelê.
• Ander instansies / verenigings / kerkrade word genooi om ook ʼn kransie te lê.
• Gesinne en individue word aangemoedig om ʼn eie kransie of blomme te kom lê.
• Vir jonger kinders is daar jeugvertelling deur Mnr. Hugo Hayes.
• Trek gerus tradisionele volksdrag aan.
• Belangrik: bring asb. u eie stoel – geen voorsiening word gemaak nie! ʼn Sambreel kan help vir die warm son.
• Pak gerus ʼn piekniekmandjie vir saamkuier ná die verrigtinge onder die bome.

Kontakpersoon: Willie Engelbrecht 082 728 1489 of
Hugo Hayes 076 817 6269