Die wintermaande is belangrik om kondisiebepaling op die kudde te doen sodat deeglike beplanning vir speentyd gedoen kan word.

Volgens Dr Danie Odendaal, bekende veearts by VeeNet-veeartsnetwerk, sê min boere doen dié bepaling wat effektiewelik vir die boer wys watter voedingstowwe in die kudde gestoor is.

Hy sê hierdie tyd van die jaar is uiters krities vir koeie en kalwers en dit is belangrik om die vlak van voeding by diere te bepaal, sodat reserwes nie opgebruik word nie.

“Koeie moet met ‘n kondisie-3 telling kalf,” sê Odendaal.

Hier is ‘n diagram wat dit verduidelik: