Sakeliga sê hy is bekommerd oor die Wetsontwerp op Verbruikersbeskerming vir Behuising wat vir openbare kommentaar gepubliseer is

Die organisasie, Sakeliga, sê hy is bekommerd oor die Wetsontwerp op Verbruikersbeskerming vir Behuising wat vir openbare kommentaar gepubliseer is.

Die wetsontwerp reguleer huisbouers en stel toepassingsmaatreëls voor.

Dit skep ook ʼn gunstige omgewing vir die toetrede van nuwe deelnemers tot die bousektor deur die instelling van kontraktuele voorskrifte om hulle volhoubaarheid in die mark te verseker.

Gerhard van Onselen van Sakeliga sê hulle is onseker of die onafwendbare gevolge en koste van die voorgestelde regulasie wyd genoeg oorweeg is.