Covid en Skool

 Covid en Skool

Die Covid-19-virus, ook bekend as die Novel Coronavirus, het baie dinge in die afgelope jaar verander.

Maskers het die norm geword, en baie vinnig deel van jou het-ek-al-my-goed dansie geword, in die huis lê maskers rond soos kleingeld in die ou dae, op die tafel, langs die bank, tussen die kussings, in die deur van die kar.

Dinge wat jy nooit gedink het sou “onwettig” wees nie, het onwettig geword, soos om vir jou baba formule melk te gaan koop, om kerk toe te gaan, om bietjie te laat uit te bly.
Daar was Drive-By verjaarsdae, Drive-By ooievaars en Drive-By Rapporte Dag en Prys-uitdelings want skole is gesluit!

Kinders moes aanlyn klas hê, sekere skole kon nie aanlyn klas gee nie, omdat die leerders nie die fasiliteite gehad het nie, so dan was daar Drive-By Skool.

Skole het intussen weer oopgemaak en die onderwysers doen hulle bes om weer die bal aan die rol te kry en aan die rol te hou, maar wat is die ware impak van Covid-19 op onderrig.

Op die vraag “Wat is die grootste uitdaging vir jou as onderwyser met skool en die Covid regulasies?” Het meeste onderwysers gesê om die kinders te kry om die regulasies te volg en om weg te bly van mekaar af! Sekere onderwysers wat met die kleiner kinders werk sê jy kan nie ‘n kind wat huil troos nie.

Die invloed van PBT (Persoonlike Beskeremde Toerusting) vat ‘n groot tol op die onderwysers en die leerders. Volgens sekere onderwysers maak dit onderrig onpersoonlik en maak die maskers kommunikasie baie moeilik omdat kinders gewoonlik vir jou mond kyk as jy praat om jou makliker te verstaan. Die PBT veroorsaak ook frustrasie by die kinders wat lei tot swak gedrag en kinders wat nie oplet in die klas nie. Die kinders voel vasgevang en verskrik…

Dissipline was nog altyd ‘n probleem by skole en in die klaskamer, maar met Covid-19 gaan opinies albei kante toe. Aan die een kant is party onderwysers van mening dat Covid-19 dissipline vererger het omdat kinders frustrasie beleef en hulle dit uitleef in rebelsheid, waar kinders nie die regulasies volg nie. In so geval sê onderwyser is daar min wat hulle kan doen, hulle is gelos met soebat en smeek en praat, waar ander weer die ouers moet betrek.
Aan die anderkant is daar onderwysers wat die meer millitante bestuur van skool prys as ‘n vorm van beter dissipline wat gehandaaf word, en sê dit bewys hoe positief dit die kinders se dissipline en punte beïnvloed het.

Op nog ‘n positiewe noot het een onderwyser gesê minder kinders in die klas het gelei tot beter aandag en onderrig wat aan elke kind gegee kan word.

Die groot vraag is wanneer gaan dinge na normaal terugkeer, en of dinge ooit weer normaal gaan wees? Die inentingsveldtog het begin en die volgende fase sal sien dat onderwysers ook ingeënt word. Beteken dit skool gaan weer normaal verkeer, of gaan dit nog frustrasies bring?

Geskryf deur Rosestad Nuus se Armando Pieters vir Rosestad Soeklig.

LeandreAdmin@