Die handhawing van sosiale distansiëring blyk ‘n probleem in skole te wees

Volgens die Minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, blyk sosiale distansiëring in skole ‘n probleem te wees.

‘n Afstand van minstens een meter moet tussen leerlinge gehandhaaf word.

Nadat die meeste skole op ‘n rotasiegrondslag gefunksioneer het, het laerskole die week ten volle heropen.

Motshekga het aan Netwerk 24 gesê, ‘n gebrek aan ruimte is een van die groot oorsake dat sosiale distansiering nie behoorlik toegepas kan word nie.

Sy beplan om ‘n voorlegging in díé verband aan die Nasionale Coronavirus Bevelsraad te maak.

Luister na potgooie hieronder