Die Nasionale Vergadering se reëlskomitee het maatreëls voorgestel om ministers te dwing om geskrewe vrae te beantwoord

Lede van die Nasionale Vergadering se reëlskomitee het ooreengekom dat die Parlement meganismes in werking moet stel om ministers te dwing om geskrewe vrae te beantwoord.

Dit kom weens die feit dat daar tans meer as 1 700 vrae aan ministers gerig is, wat nog nie beantwoord is nie.

Luidens berigte het die Speaker verlede jaar aan 24 minsiters geskryf vir redes hoekom hulle nie vrae beantwoord, of laat geantwoord het. Slegs drie ministers het egter gereageer op die skrywe.

Die subkomitee vir reëls het nuwe maatreëls voorgestel, wat nou in die huis ter tafel gelê moet word.

‘n Maatreël wat voorgestel word is dat ministers wat nie vrae beantwoord nie, in die openbaar berispe word.

Luister na potgooie hieronder