POPIA Rosestad 100.6 fm – Privaatheid Kennisgewing

1 Inleiding

1.1 Dit is die Privaatheidskennisgewing van Die OVSUK Trust h/a Radio Rosestad, beskikbaar by www.rosestad.co.za (Webwerf), wat van toepassing is op die persoonlike inligting van Rosestad se kliënte, verskaffers, sakevennote, voornemende werknemers en besoekers.

1.2 Rosestad respekteer privaatheidsregte en voldoen aan alle wette ten opsigte van die hantering van persoonlike inligting, insluitend versameling, gebruik, berging, deling en wegdoening.

1.3 Hierdie privaatheidskennisgewing help jou om te verstaan hoe Rosestad persoonlike inligting hanteer wanneer jy die webwerf gebruik of op ander maniere met ons kommunikeer, soos by ons kantore of oor die telefoon of e-pos.

1.4 Hierdie privaatheidskennisgewing is nie van toepassing op enige derdeparty-webwerwe wat toeganklik kan wees deur skakels op die webwerf nie. Rosestad maak geen vertoë of waarborge oor die privaatheidspraktyke van enige derde party nie en aanvaar geen verantwoordelikheid vir die privaatheidspraktyke van, of inhoud wat op derdepartywebwerwe vertoon word nie. Derdeparty-webwerfverskaffers is verantwoordelik om u in te lig oor hul eie privaatheidspraktyke.

2 Veranderinge aan privaatheidskennisgewing Rosestad kan hierdie privaatheidkennisgewing van tyd tot tyd verander of bywerk. Enige opgedateerde weergawes van hierdie privaatheidskennisgewing sal op die webwerf geplaas word en sal vanaf die datum van plasing effektief wees. Waar prakties, en na goeddenke van Rosestad, sal kennis van die verandering op die webwerf vertoon word.

3 Watter persoonlike inligting hanteer Rosestad?

3.1 Wanneer dit in hierdie Kennisgewing gebruik word, het die term “persoonlike inligting” die betekenis wat daaraan gegee word in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 (POPIA). Persoonlike inligting is enige inligting wat gebruik kan word om persoonlik ‘n natuurlike of regspersoon te identifiseer. Spesiale persoonlike inligting is enige inligting wat deur die wet as besonder sensitiewe inligting beskou word. Dit sluit in inligting wat verband hou met u gesondheid, sekslewe, ras, etniese oorsprong, godsdienstige of filosofiese oortuigings, vakbondlidmaatskap, politieke oortuiging en kriminele gedrag en biometriese inligting. Meer beperkings geld vir die hantering van spesiale persoonlike inligting en die inligting van kinders omdat hulle veral sensitief is.

3.2 Ons kan die volgende persoonlike inligting versamel, gebruik, stoor en andersins hanteer (ook bekend as “verwerking”) die volgende persoonlike inligting, of daardie inligting deur u of deur ‘n derde party verskaf word:

 1. Jou biografiese inligting ► insluitend u naam, geslag, geboortedatum, taal, nasionaliteit;
 2. Jou kontakinligting ► insluitend u telefoonnommer(s), adres, e-posadres, land van verblyf, jou kontakinligting as jy ‘n werknemer se noodkontakpersoon of volgende kin is;
 3. Jou identifikasie-inligting ► insluitend u nasionale identiteitsbesonderhede, paspoortinligting, maatskappyregistrasienommer, dood, huwelik of geboortesertifikaat;
 4. Finansiële, regs- en kwalifikasie-inligting ► insluitend u bankrekeninginligting en Belastingnommer op Toegevoegde Waarde waar u ‘n verskaffer aan Rosestad, kredietkaartinligting en bankstate (in die geval van navrae of terugbetalings), volmag met betrekking tot u, finansiële en kwalifikasie agtergrond tjeks wat gedoen word wanneer u aansoek doen om ons vir indiensneming;
 5. Kommunikasie ► insluitend korrespondensie;
 6. Webwerf inligting ► insluitend inligting versamel deur koekies wanneer u ons webwerf gebruik waarop ons koekies beleid van toepassing is, of ander inligting wat u aan ons verskaf wanneer die gebruik van ons webwerf;
 7. Spesiale persoonlike inligting ► insluitend: o (a) Biometriese inligting soos vingerafdruk- of irisskanderings, sodat ons sekuriteits- en toegangsbeheermaatreëls op ons perseel en stemopnames van telefoongesprekke vir rekord- en bewysdoeleindes kan implementeer; o (b) Kriminele gedrag en misdrywe naamlik besonderhede van kriminele gedrag en misdrywe gepleeg by ons fasiliteit waarvoor ons verantwoordelikheid of kriminele agtergrond tjeks wat gedoen word wanneer jy aansoek doen om ons vir indiensneming; En o (e) Foto’s en CCTV beeldmateriaal
 8. Daarbenewens kan ons enige ander inligting wat verband hou met u wat ons wettig ontvang versamel, en wat relevant kan wees vir jou handelinge met Rosestad. As die inligting wat Rosestad versamel jou persoonlik identifiseer, of jy is redelik identifiseerbaar daaruit, sal Rosestad dit as persoonlike inligting behandel.

4 Persoonlike inligting van derde partye

4.1 U moet nie die persoonlike inligting van derde partye aan Rosestad bekend maak nie, tensy:

 1. Daar is ‘n rede waarom Rosestad daardie inligting moet hê;
 2. u word deur die derde party toegelaat om hul persoonlike inligting aan Rosestad bekend te maak of u moet hul ouer of voog wees; En
 3. u het hierdie privaatheidsbeleid onder die aandag van die derde party gebring.

4.2 ‘n Voorbeeld van wanneer u ‘n derdeparty se persoonlike inligting aan ons kan bekend maak, is wanneer ‘n onderhoud gedoen word met ‘n kind onder toesig van die voog/ouer en as ‘n klient onderhoude boek waar borge ook betrokke sal wees;

4.3 Wanneer u ons die persoonlike inligting van ‘n derde party gee, verskaf asseblief ‘n afskrif van hierdie privaatheidskennisgewing aan daardie persoon sodat hulle ook bewus gemaak kan word van die voorwaardes waaronder hul persoonlike inligting deur ons hanteer word.

4.4 Rosestad het geen manier om te kontroleer dat u voldoen het aan die vereistes met betrekking tot die bekendmaking van persoonlike inligting van derde party en dus moet aanvaar dat u dit gedoen het. 5 Hoe versamel Rosestad u persoonlike inligting?

5.1 Rosestad versamel u persoonlike inligting direk van u op die volgende maniere, naamlik wanneer u:

 1. toegang tot en gebruik van die webwerf of enige van ons mobiele platforms of programme;
 2. besoek Rosestad se kantore;
 3. registreer ‘n rekening by ons;
 4. ‘n navraag aan ons aan te spreek;
 5. interaksie met ons op sosiale media; of deur direkte boodskapstelsels
 6. ‘n promosiekompetisie inskryf wat deur ons bestuur word;
 7. aansoek te doen by Rosestad vir indiensneming;
 8. kommunikeer met Rosestad op enige manier; En
 9. het ‘n sakeverhouding met Rosestad.

5.2 Rosestad versamel ook u persoonlike inligting van derde partye wanneer dienste namens jou bespreek of waar ‘n ouer of voog inligting oor u aan ons en enige openbare inligtingsbronne verskaf.

6 Wat gebeur as jy nie toelaat dat Rosestad u persoonlike inligting insamel nie? As u nie Rosestad voorsien van jou persoonlike inligting waar Rosestad dit vereis nie, sal u dalk nie Rosestad se dienste kan gebruik nie, sake doen met Rosestad. Die regulasies is van toepassing op Rosestad vir indiensneming, Rosestad se perseel of toegang tot sekere gedeeltes van die webwerf of Rosestad se mobiele platform en toepassings verkry en dit kan jou handelinge met Rosestad beperk.

7 Vir watter doeleindes hanteer Rosestad u persoonlike inligting?

7.1 Die wet laat ons toe om persoonlike inligting te hanteer waar daar ‘n wettige doel en regverdiging is om dit te doen. Regverdigings sluit in waar ons u toestemming het, waar dit nodig is om ‘n kontrak met u te verrig of te sluit, waar dit in ons of u wettige belange is of waar die wet van ons vereis om dit te doen. Die doeleindes waarvoor ons persoonlike inligting hanteer, word hieronder uiteengesit

7.2 Ons word slegs toegelaat om u spesiale persoonlike inligting en die persoonlike inligting van kinders onder beperkte omstandighede te hanteer. Ons sal dit slegs doen met toestemming of waar ons andersins deur die wet toegelaat word.

7.3 Ons sal slegs u persoonlike inligting hanteer vir die doeleindes waarvoor ons dit bekom het en op grond van regverdiging wat in POPIA vermeld word. Die doeleindes sluit in:

 1. Om ons verhouding met u te bestuur ► om nakoming van wette te verseker en om ons besigheid met u te kan bedryf, betrokke te raak by u of die mark en ons dienste aan u te lewer, u identiteit te stoor, om ons in staat te stel om met u te kommunikeer en inligting aan u te verskaf en ons rekords op hoogte te hou. Regverdiging: (i) Om aan die wet te voldoen, insluitend die volgende wette en hul regulasies: Uitsaaiwet no 4 van 1999; Wet op Beroepsgesondheid en -veiligheid, 1993; Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde, 1991; Wet op Verbruikersbeskerming, 2008; Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies, 2002; (ii) Om ingevolge ‘n kontrak met u af te handel of te presteer; (iii) U toestemming waar ons daarvoor vra en geen ander grond van regverdigmaking geld nie.
 2. Om te handel of te presteer in terme van ‘n kontrak met u
 3. Werwing te bestuur ► insluitend geskiktheid vir werk, die verwerking van werksaansoeke. Regverdiging: U toestemming
 4. Om te voldoen aan beleide, insluitend monitering ► insluitend met betrekking tot eise, of regsprosesse of vereistes en die uitvoer van ondersoeke en voorval reaksie. Ons kan beperkte monitering doen in ooreenstemming met die Wet op die Regulering van Onderskepping van Kommunikasie en Voorsiening van Kommunikasieverwante Inligting, 2002 of ons IT-beleid, of u toestemming. Regverdiging: (i) Ons wettige belang; (ii) U toestemming waar ons daarvoor vra en geen ander grond van regverdigmaking is van toepassing nie.
 5. Vir sekuriteitsdoeleindes ► vir die verskaffing van IT-ondersteuning, sekuriteit en u verifikasie (bv. om te kyk vir ongemagtigde gebruik van daardie stelsels en om te voldoen aan rekordhouding en ander wetlike verpligtinge) en om u in staat te stel om toegang tot ons perseel te verkry. Regverdiging: Ons en u wettige belang, nakoming van wette.
 6. Om ‘n veilige werksomgewing te handhaaf ► kan ons persoonlike inligting versamel en gebruik om ‘n veilige en gesonde werksomgewing vir ons verskaffers te verskaf terwyl ons op ons perseel is. Waar toepaslik, kan ons hierdie inligting met regerings- en wetstoepassingsagentskappe deel. Dit kan spesiale persoonlike inligting insluit soos: o (a) Gesondheidsinligting, om voorsiening te maak vir gestremdhede, allergieë, siektes en beserings, met inbegrip van die verskaffing van sodanige inligting aan derde partye soos versekeraars of medici waar toepaslik; Of o (b) Besonderhede van kriminele oortredings, sodat ons misdaad kan voorkom en opspoor. Regverdiging: (i) Ons wettige belang; (ii) Om aan die wet te voldoen, insluitende die Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, 1993; (iii) Om te sluit of te presteer ingevolge ‘n kontrak met u. 7. Om te voldoen aan ons wetlike verpligtinge en om ons besigheidstruktuur te verander ► ons versamel persoonlike inligting om te voldoen aan die volgende wette en hul regulasies wat die uitsaai sektor regeer: Uitsaaiwet no 4 van 1999; ICASA Wet no 13 van 2000. Ons kan u persoonlike inligting openbaar maak in verband met verrigtinge of ondersoeke oral in die wêreld aan derde partye, soos openbare owerhede, wetstoepassingsagentskappe, reguleerders en derdeparty-litigante (hierdie derde partye sal u persoonlike inligting vir hul eie doeleindes hanteer en nie op ons instruksies nie). Regverdiging: (i) Om ons in staat te stel om aan wetlike verpligtinge te voldoen; (ii) Ons wettige belang. 7.4 Waar ons nie kan staatmaak op ‘n alternatiewe wetlike regverdiging vir ons hantering van u persoonlike inligting hierbo nie, sal ons op u toestemming staatmaak. Waar ons dit doen, is u vry om u toestemming te eniger tyd te onttrek deur ons te kontak. Waar jy egter jou toestemming onttrek, kan die gevolge in artikel 6 van toepassing wees.

7.5 Oor die algemeen, waar u ons verskaffer is, hanteer ons u persoonlike inligting op grond daarvan dat dit nodig is om dit te doen in verband met ons kontrak met u. Ons kan ook u persoonlike inligting hanteer om ons wettige belange te bevorder, soos om die werksomgewing, en ons ander sakebelange of ingevolge die wet te optimaliseer. In alle gevalle sal ons ‘n wettige regverdiging hê om u persoonlike inligting te hanteer.

8 Aan wie openbaar Rosestad u persoonlike inligting?

8.1 Rosestad kan u persoonlike inligting openbaar maak aan:

 1. ons werknemers, affiliasies, kontrakteurs of derdeparty-diensverskaffers;
 2. ons sakevennote, wat dienste aan u lewer of waarmee u kan kommunikeer as deel van u handelinge met ons;
 3. finansiële instellings in die geval van terugbetalings;
 4. persone waarheen ons ons regte en verpligtinge onder ons kontrakte met u oordra;
 5. ons versekeraars en ons professionele adviseurs, insluitend ons rekenmeesters, prokureurs, besigheidsadviseurs en konsultante;
 6. indiensnemingsagentskappe, vorige werkgewers of maatskappye wat jou aan ons gekontrakteer het, kredietburo’s, anti-bedrogagentskappe, sanksies en polities blootgestelde persoon siftingslyste;
 7. ons verskaffers
 8. wetstoepassing of regulatoriese liggame;
 9. enige ander regs- of natuurlike persoon vir enige gemagtigde doel met u toestemming.

8.2 Ons kan die persoonlike inligting van ander persone waar nodig (byvoorbeeld ‘n ander persoon namens u handel) aan ons diensverskaffers en sakevennote bekend maak.

8.3 Ons sal nooit persoonlike inligting verkoop nie.

9 Direkte bemarking

9.1 As u ‘n kliënt van Rosestad is, kan ons van tyd tot tyd vir jou bemarkingskommunikasie stuur wat vir u van belang kan wees. Elke keer as u so ‘n kommunikasie van ons ontvang, sal daar ‘n eenvoudige en gerieflike metode wees om toekomstige bemarkingskommunikasie van ons te ontvang.

9.2 As u nie ‘n kliënt van Rosestad is nie, kan ons u toestemming versoek om u bemarkingskommunikasie van tyd tot tyd te stuur wat vir u van belang kan wees. As u die versoek weier, sal Rosestad nie vir u bemarkingskommunikasie stuur nie.

10 Sekuriteit en berging

10.1 Ons kan persoonlike inligting in óf elektroniese of harde kopie vorm hou. In beide gevalle sal ons redelike en toepaslike stappe doen om te verseker dat die persoonlike inligting beskerm word teen misbruik en verlies en teen ongemagtigde toegang, verandering of openbaarmaking.

10.2 Ons hou persoonlike inligting vir so lank as wat ons nodig het om die doel waarvoor dit ingesamel is te bereik en enige ander toegelate gekoppelde doel (byvoorbeeld jou persoonlike inligting wat relevant is vir ‘n transaksie kan behou word totdat die tydsbeperking vir eise ten opsigte van die transaksie verstryk het of om te voldoen aan regulatoriese vereistes met betrekking tot die behoud van sodanige inligting). As persoonlike inligting vir 2 doeleindes hanteer word, sal ons dit behou totdat die doel met die jongste tydperk verstryk, maar ons sal ophou om dit vir die doel met ‘n korter tydperk te gebruik sodra daardie tydperk verstryk.

10.3 Persoonlike inligting word vernietig of onomkeerbaar anoniem wanneer dit nie meer nodig is nie of wanneer ons nie meer deur die wet vereis word om dit te behou nie (wat ook al die latere is).

10.4 Ons beperk toegang tot die persoonlike inligting tot die gemagtigde persone wat dit vir die betrokke doel(s) moet gebruik.

11 Hoe kan jy u regte uitoefen?

11.1 U het die reg om ons te eniger tyd te kontak en te versoek:

 1. bevestiging dat ons u persoonlike inligting het;
 2. toegang tot die rekords wat u persoonlike inligting bevat of ‘n beskrywing van die persoonlike inligting wat ons oor u hou; En 3. die identiteit of kategorieë van derde partye wat toegang tot u persoonlike inligting gehad het, of tans het.

11.2 U het ook die reg om beswaar te maak teen ons hantering van u persoonlike inligting op redelike gronde waar ons regverdiging om dit te doen ons of u wettige belange is.

11.3 Wanneer ons ‘n versoek rig, benodig ons voldoende bewys van identiteit wat insluit die verskaffing van ‘n gesertifiseerde afskrif van jou identiteit of registrasiedokument/e.

11.4 Ons sal probeer om u te voorsien van geskikte maniere om toegang tot inligting te verkry, waar u daarop geregtig is, deur dit byvoorbeeld aan u te pos of te e-pos.

11.5 Daar kan gevalle wees waar ons u nie toegang tot u persoonlike inligting kan gee nie. Byvoorbeeld, as jou toegang sal inmeng met die privaatheid van ander of sal lei tot ‘n oortreding van vertroulikheid, moet ons dalk toegang weier. As ons toegang weier, sal ons skriftelike redes vir ons weiering gee.

11.6 As u glo dat enige persoonlike inligting wat ons oor u hou, onakkuraat, irrelevant, verouderd, onvolledig of misleidend is, kan u ons versoek om dit reg te stel. As u glo dat enige persoonlike inligting wat ons oor u hou, oormatig is of onregmatig verkry is of dat ons nie meer gemagtig is om die inligting te behou nie, kan u versoek dat ons dit vernietig of uitvee. Ons sal oorweeg of die inligting regstelling, skrapping of vernietiging vereis en as ons nie saamstem dat daar gronde vir aksie
is nie, kan jy versoek dat ons ‘n nota by die persoonlike inligting voeg wat verklaar dat u nie daarmee saamstem nie.

11.7 U het die reg om by die Inligtingsreguleerder te kla waar u glo dat ons nie u persoonlike inligting in ooreenstemming met die wet hanteer nie. Klagtes kan na die volgende e-posadres gestuur word: complaints.ir@justice.gov.za

12 Onwettige toegang tot u persoonlike inligting As u glo dat u persoonlike inligting onregmatig verkry of verkry is, kan u Rosestad se inligtingsbeampte kontak deur die kontakinligting hieronder te gebruik en besonderhede van die voorval te verskaf sodat Rosestad dit kan ondersoek.

13 Veranderinge aan persoonlike inligting Daar word van ons verwag om stappe te doen om te verseker dat die persoonlike inligting wat ons hou akkuraat, volledig, relevant, nie misleidend en op datum is nie. Indien u persoonlike inligting (of die persoonlike inligting wat u verskaf) verander, moet u ons inlig en alle veranderinge so gou as moontlik aan ons verskaf om ons in staat te stel om die persoonlike inligting op te dateer.

14 Kontakinligting As jy enige vrae het oor hierdie privaatheidsbeleid, of jy wil jou persoonlike inligting bywerk of enige van jou datavakregte uitoefen, kan jy Rosetad se inligtingsbeampte kontak by: popiainformationofficer@rosestad.co.za
Wanneer u ons kontak, verskaf asseblief jou naam en ander identifisering van inligting wat u weet ons het in verband met u en ‘n manier waardeur ons kan antwoord op u (verkieslik ‘n e-pos adres) sodat ons met u doeltreffend kan kommunikeer.

error: Inhoud is beskerm !!
×

Rosestad, Waar jy wil wees, trots in Afrikaans

×